Ποιοι είμαστε
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: Ἡ ἐποπτική παρουσίαση μεγάλων Τεχνολογικῶν καί Ἱστορικῶν ἔργων σέ παιδιά ὥστε νά ἀντιλαμβάνονται καὶ νὰ δουλεύει το μυαλό