Η ομάδα μας
Καφενεῖο τύπου «Βουλῆς», μὲ ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας καὶ κριτική κυρίως τῶν κακῶν τοῦ ἑαυτοῦ μας

 

Πρώιος Νικόλαος 

Εκπαιδευτικός

Διδάσκει στη Δημόσια Εκπαίδευση από το 1989, (Δεν είναι προς διαφήμιση).

Στα Τεχνικά Λύκεια για 20 χρόνια, και τα τελευταία σε Γυμνάσιο ως Τεχνολόγος.

Σπουδές ὡς Τεχνολόγος Μηχανολόγος, 

μὲ παράλληλη πολυετῆ παρουσία στο χῶρο τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς